Human Capital programma

Ik ben starter

Ik ben starter

In Dronten heb je de ruimte om te ondernemen.

Ik ben starter

Ik ben ondernemer

Ik ben ondernemer

Als ondernemer zit je hier goed.

Ik ben ondernemer

Ik wil vestigen

Ik wil vestigen

Wil je je hier vestigen?

Ik wil vestigen

Praktische informatie

Praktische informatie

Bouwen aan welvaart. Voor iedereen.

Praktische informatie

biedt kansen voor ondernemers

 

Tekst Rudolph Posthumus | foto's Mischa Massink | maart 2020


Gemeente Dronten gaat met het onderwijs en het bedrijfsleven aan het werk met een lokaal actieplan om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. De SEA-groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt (AOA) zal hierin een belangrijke rol gaan spelen.

Een korte gedachtewisseling met drie nauw betrokken experts: Atty Aalberts (beleidsmedewerker gemeente Dronten), Lyda Winata (onderwijs-ondernemer en namens OVDD betrokken bij de SEA AOA groep) en Karin van Dalen (HR adviseur en Registermediator).

Gezamenlijke aanpak
Atty Aalberts legt uit dat gemeente Dronten prioriteit geeft aan de problematiek op de arbeidsmarkt en daarom, evenals bijna alle overige Regio Zwolle gemeenten, ook financieel investeert in het Human Capital programma van de Regio Zwolle. Daarnaast is Dronten ook nauw betrokken bij de ontwikkelingen in Flevoland. De onlangs verkregen toegekende ‘Regiodeal’ vanuit de Rijksoverheid (22,5 miljoen) aan de Regio Zwolle, bestemd voor economische groei en leefomgeving, geeft het Human Capital programma een flinke boost.

“Dit is het moment om - samen met onderwijs en ondernemers - aan de slag te gaan. Gezamenlijk gaan we werken aan een concreet actieplan, met haalbare doelen. Met ondernemers gaan we eerst in gesprek om te inventariseren waar hun behoefte ligt. In een aantal andere Regio Zwolle gemeenten is een soortgelijke aanpak gevolgd, wat geleid heeft tot praktische actieplannen die nu in gang worden gezet”.

Nood is hoog
Dat de nood hoog is, bleek al uit de kick-off bijeenkomst die OVDD en gemeente hielden op 6 februari. Daaruit blijkt dat ondernemers uiteenlopende behoeften hebben als het gaat om het vinden en behouden van goede arbeidskrachten. Voor een deel wordt gekeken naar het onderwijs; de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt als groot ervaren. Ondernemers pleiten daarom voor meer samenwerking en verbinding en meer specialistische opleidingen.

Lyda Winata weet uit eigen ervaring dat het op dit moment al lastig is om het huidige aanbod van arbeidskrachten te handhaven. ”Wat we zien is dat Dronten weinig aantrekkingskracht heeft op de jeugd, ondanks dat Dronten veel te bieden heeft zoals een mooi theater en leuke horecagelegenheden. Wat kun je als bedrijf de jeugd aanbieden? Als je stagiaires uit het HBO wilt hebben, moet je minimaal 10 fte in huis hebben. Dat heeft niet elk MKB bedrijf. Zo ziet een student ook niet wat Dronten te bieden heeft”.

Karin van Dalen vult aan: “Jeugd gaat voor studies de polder uit, maar dat wil niet zeggen dat zij geen stages kunnen volgen in Dronten. Laat het onderwijs daar op inzetten. Wat heeft een onderneming daar voor nodig? Laat het onderwijs wendbaarder zijn en laat docenten en besturen eens meedraaien in ondernemingen. Dit om een goed antwoord te kunnen krijgen op de vraag wat een ondernemer drijft en waar behoeftes ten aanzien van personeel liggen”.

Pijnpunten
Uit de discussie die spontaan ontstaat, komt al snel nog een aantal pijnpunten naar voren. Een ondernemer de stagiaires laten opleiden, leidt vaak tot problemen in de interne organisatie. Wie is er didactisch genoeg om stages goed te kunnen begeleiden? Ook juridisch en arbeidsrechtelijk gezien liggen daar valkuilen. Het is lastig voor studenten om stageplaatsen te bemachtigen. Wat zit de ondernemer in de weg? Is het de onduidelijkheid over wat het invullen van stageplaatsen uiteindelijk gaat toevoegen aan de bedrijfsvoering? Of is het zo dat de slechte aansluiting bij de bedrijfsvoering een discussie gaat worden aan de voorkant en treedt hierdoor moeheid op? Is er sprake van ‘vermoeidheid’ bij ondernemers en vooral ook: hoe bereiken we de ondernemers?

Aan de slag!
Atty: “Genoeg te doen dus! De eerste stap was de kick-off bijeenkomst in februari. Nu willen we tot een behoeftepeiling komen, om zo te inventariseren in welke sector we het beste kunnen beginnen. Hiervoor worden gericht een aantal HRM-adviseurs en directeuren uitgenodigd van Drontense bedrijven. Na deze pilot bekijken we of we sectoraal met ondernemers en onderwijs aan de slag gaan. Deze aanpak moet leiden tot een plan van aanpak rond de zomer. In de tweede helft van dit jaar kan het geheel dan worden uitgerold”.

Lyda: “De SEA-groep AOA wordt ingezet om het project SMART te maken. Daarnaast zal zij de rol van klankbord vervullen.”

Motiveren
Karin: “Met name het bedrijfsleven zal opnieuw gemotiveerd moeten worden. Na zoveel jaren herhaling van zetten is het moeilijk nog te geloven in een goede afloop. Maar we moeten nu daadwerkelijk in actie komen, ondernemers en onderwijs moeten daarin mee.”

Atty haakt hierop in door nogmaals te benadrukken dat nu het moment daar is om actie te ondernemen; ook voor ondernemers. “Zowel in de Regio Zwolle als in Flevoland liggen er kansen voor ondernemers en onderwijs, waaronder goede financiële middelen voor onder andere scholing en ontwikkeling van werknemers. Ondernemers, maak hier gebruik van, laat je horen en haak aan bij ons actieplan. We hebben echt niet de illusie dat we onze arbeidsmarktvraagstukken zomaar kunnen oplossen, maar laten we samen de schouders eronder zetten, met elkaar in gesprek gaan en vooral aan de slag!”

 

Meer ondernemersverhalen