Gezocht ondernemers

Ik ben starter

Ik ben starter

In Dronten heb je de ruimte om te ondernemen.

Ik ben starter

Ik ben ondernemer

Ik ben ondernemer

Als ondernemer zit je hier goed.

Ik ben ondernemer

Ik wil vestigen

Ik wil vestigen

Wil je je hier vestigen?

Ik wil vestigen

Praktische informatie

Praktische informatie

Bouwen aan welvaart. Voor iedereen.

Praktische informatie

Tekst Rudolph Posthumus | fotografie Mischa Massink | maart 2019


Daniëlle ter Beke en Wilco van Zon vormen het gezicht van de gemeente Dronten als het om contacten met het bedrijfsleven gaat. Waar Daniëlle voor een groot aantal lokale ondernemers wellicht al wel bekend zal zijn van onder meer Buren ontmoeten Buren (halfjaarlijkse bijeenkomsten op de verschillende bedrijventerreinen) is Wilco als acquisiteur bedrijventerreinen vooral buiten de gemeentegrenzen actief. Het is aan hen om de omslag van passieve acquisitie naar actieve werving te maken.

Drie kernen
Wilco en Daniëlle stellen nadrukkelijk dat in alles wat zij doen het niet alleen om Dronten gaat. ‘De bedrijventerreinen in Biddinghuizen en Swifterbant horen er heel nadrukkelijk bij. Ook daar is ruimte, ook daar zijn mogelijkheden, we zijn aan het werk voor de hele gemeente. We hebben de afgelopen tijd veel ondernemers en betrokkenen gesproken. Op verschillende momenten, onder verschillende omstandigheden. In die gesprekken komen dan vaak weer verwijzingen naar andere ondernemers of toekomstige ondernemers naar voren. Zo van: ”Goh, je zou eens met die en die moeten spreken …”

Open armen
‘Dat pakken we zo veel mogelijk op, maar we kunnen niet alles weten en ook nooit iedereen spreken, daarom roepen we alle ondernemers op om ons te informeren. Hun kennis en netwerk is heel erg waardevol. We staan er voor open, laat het ons weten’, aldus Daniëlle ter Beke (accountmanager afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling).

Wilco van Zon (acquisiteur bedrijfsterreinen) voegt er aan toe: ‘Dat is geen noodkreet, maar een roep om samenwerking. We willen een toekomst opbouwen samen met de ondernemers, de huidige en de toekomstige. We vormen een toegankelijk team en we ontvangen ze met open armen.’

Samenwerking
Daniëlle vervolgt: ‘Er is veel ondernemerschap in onze gemeente en er is ons veel aan gelegen om te weten wat er speelt. We willen het lokale bedrijfsleven faciliteren, ook met nieuwe kavels, mogelijkheden geven voor uitbreiding, zoeken naar kansen. Natuurlijk kan het vergunningenverhaal soms een spanningsveld zijn, maar we zoeken zoveel als mogelijk naar wat er wel kan. We hebben als economisch cluster binnen de gemeente wekelijks overleg waar we dit soort zaken naar voren brengen.’

Doelgroepen
Voor de invulling van de bedrijfsterreinen is bewust gekozen voor een aantal doelgroepen. Voor De Poort zijn dat bijvoorbeeld Transport & Logistiek, de maakindustrie en Agro Food.

Wilco: ‘Maar het bestemmingplan van De Poort is zo ruim mogelijk opgesteld. Daar plukken we nu de vruchten van. We bepalen met elkaar de uitgangspunten. We willen ook iedereen meenemen in de procedure. We kunnen het helaas niet iedereen naar de zin maken, maar wel zo veel mogelijk.’

Als het aan de acquisiteur en accountmanager ligt, is er in een zo vroeg mogelijk stadium contact met de ondernemer. ‘We hebben de ondernemer nodig, grote en kleine partijen. Lokaal en regionaal. In een vroeg stadium om tafel zitten geeft de kans een relatie met elkaar aan te gaan, iets voor elkaar te kunnen betekenen; samen werken aan een toekomst in Dronten.’

Ruimte
Dronten geeft je de ruimte. ‘Dat klopt, en met de Poort van Dronten hebben we ook volop ruimte. Het is een uitgelezen kans voor ondernemers om een modern bedrijf te stichten, een onderneming te moderniseren of om op een mooiere en betere locatie te vestigen. En vlak ook de ruimtes op de terreinen in Swifterbant en Biddinghuizen niet uit, ook daar hebben we nog volop mogelijkheden. Gemeente Dronten is een toplocatie. Ook als je echt ruimte zoekt. Wij brengen Dronten onder de aandacht op nationale en internationale (logistieke) beurzen. Overal draait het om ruimte, wij hebben het! We willen ook waarmaken dat men ons gaat zien als bereikbaar/toegankelijk. Je staat hier niet direct in de file.’

 

Meer ondernemersverhalen