voor iedereen

Een kansrijke, groeiende lokale economie. Daar moet je actief aan bouwen. In Dronten doen we dat samen. En heel doelgericht: vanuit onze Sociaal Economisch Agenda (SEA) en met onze SEA-kerngroepen.

De rol van de SEA-groepen is als volgt beschreven in de Sociaal Economische Visie:
De SEA-groepen adviseren;
De gemeenteraad stelt de kaders vast; 
Het college voert de visie uit in actieplannen en legt deze voor aan de gemeenteraad.

Overheid, ondernemers en onderwijs slaan de handen ineen. Het doel? De werkgelegenheid en welvaart in Dronten verbeteren. Voor iedereen. Dat doen wij met en vanuit zes SEA-kerngroepen. Als gemeente nemen wij hierin de rol van actieve partner en regisseur. Samen werken we onder meer aan:

• stijging van de werkgelegenheidsgraad in Dronten;
• werkgelegenheidsgroei;
• daling winkelleegstand;
• aantrekken van bovenregionale vestigers;
• verbetering van de dienstverlening.

 

Onze kerngroepen

Dronten geeft je de ruimte. Met onze SEA-kerngroepen zorgen we ervoor dat die ruimte er ook echt is. Of komt. De doelen en onderwerpen uit de Sociaal Economisch Agenda zijn verdeeld over zeven SEA-kerngroepen:

SEA-kerngroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
SEA-kerngroep Bedrijventerreinen
SEA-kerngroep Dynamiek in de Landbouw
SEA-kerngroep Ondernemersacademie
SEA-kerngroep Vrijetijdseconomie
- SEA-kerngroep Vitale Centra