Bouwen aan welvaart

Kansrijke groeiende economie

In Dronten heb je de ruimte om te ondernemen.

Ik ben starter

Als ondernemer zit je hier goed.

Ik ben ondernemer

Wil je je hier vestigen?

Ik wil vestigen

Bouwen aan welvaart. Voor iedereen.

Praktische informatie

Voor iedereen

Een kansrijke, groeiende lokale economie. Daar moet je actief aan bouwen. In Dronten doen we dat samen. En heel doelgericht: vanuit onze Sociaal Economisch Agenda (SEA) en met onze SEA-kerngroepen.

 

werkgelegenheid en welvaart

Overheid, ondernemers en onderwijs slaan de handen ineen. Het doel? De werkgelegenheid en welvaart in Dronten verbeteren. Voor iedereen. Dat doen wij met en vanuit zeven SEA-kerngroepen. Als gemeente nemen wij hierin de rol van actieve partner en regisseur. Samen werken we onder meer aan:

• stijging van de werkgelegenheidsgraad in Dronten;
• werkgelegenheidsgroei;
• daling winkelleegstand;
• aantrekken van bovenregionale vestigers;
• verbetering van de dienstverlening.

Onze kerngroepen

Dronten geeft je de ruimte. Met onze SEA-kerngroepen zorgen we ervoor dat die ruimte er ook echt is. Of komt. De doelen en onderwerpen uit de Sociaal Economisch Agenda zijn verdeeld over zeven SEA-kerngroepen:

- SEA-kerngroep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 
- SEA-kerngroep Bedrijventerreinen 
- SEA-kerngroep Dynamiek in de Landbouw 

- SEA-kerngroep Ondernemersacademie 
- SEA-kerngroep Vrijetijdseconomie
- SEA-kerngroep Vitale Centra