Bouwen aan welvaart

Voor iedereen

Een kansrijke, groeiende lokale economie. Daar moet je actief aan bouwen. In Dronten doen we dat samen. En heel doelgericht: vanuit onze Sociaal Economisch Agenda (SEA) en met onze SEA-kerngroepen.

 

werkgelegenheid en welvaart

Overheid, ondernemers en onderwijs slaan de handen ineen. Het doel? De werkgelegenheid en welvaart in Dronten verbeteren. Voor iedereen. Dat doen wij met en vanuit zeven SEA-kerngroepen. Als gemeente nemen wij hierin de rol van actieve partner en regisseur. Samen werken we onder meer aan:

• stijging van de werkgelegenheidsgraad in Dronten;
• werkgelegenheidsgroei;
• daling winkelleegstand;
• aantrekken van bovenregionale vestigers;
• verbetering van de dienstverlening.

Ondernemersactiviteiten

Voor ondernemers worden regelmatig activiteiten georganiseerd door onder andere Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD). Op de website van OVDD wordt een uitgebreide agenda bijgehouden van activeiten die voor ondernemers worden georganiseerd. Niet alleen in Dronten, maar ook daarbuiten. 
 

Naar de agenda van OVDD