Privacy

Wij zijn gehouden om de privacy van de bezoeker van onze website te beschermen. Dronten Marketing verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Om het gebruik van de website te bevorderen kunnen wij uw gegevens vastleggen in een bestand. Dronten Marketing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

U kunt via e-mail info@drontengeeftjederuimte.nl.nl een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen.

Dronten Marketing verkoopt uw gegevens niet aan derden. Gegevens worden uitsluitend verstrekt, als het nodig is om een opdracht of overeenkomst met u uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dronten Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@drontengeeftjederuimte.nl.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van Dronten marketing verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Dronten Marketing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.