Bijbels begrip ‘Rentmeesterschap’

Ik ben starter

Ik ben starter

In Dronten heb je de ruimte om te ondernemen.

Ik ben starter

Ik ben ondernemer

Ik ben ondernemer

Als ondernemer zit je hier goed.

Ik ben ondernemer

Ik wil vestigen

Ik wil vestigen

Wil je je hier vestigen?

Ik wil vestigen

Praktische informatie

Praktische informatie

Bouwen aan welvaart. Voor iedereen.

Praktische informatie

staat bij Aeres centraal


Tekst Rudolph Posthums | Foto's Mischa Massink | juni 2019


Aeres Hogeschool Dronten groeit tegen alle trends in. Aeres lijkt dit jaar weer meer aanmeldingen voor haar opleidingen te krijgen dan in 2018. Toen werden er 2245 studenten genoteerd. Waar komt dit succes vandaan?

Drs. H.P. de Vlieger, Rieke, directeur van Aeres Hogeschool Dronten kan er slechts naar gissen. “We sturen niet op groei. We sturen op kwaliteit. Als dat groei tot gevolg heeft, dan is dat mooi meegenomen. In ieder geval is de combinatie met ondernemerschap en rentmeesterschap (de aarde voor toekomstige generaties in al zijn kwaliteit behouden) een belangrijke factor. We zijn van een productiegerichte hogeschool gegroeid naar een betekenisinstelling. Daarbij hanteren we het begrip Economy of Life met sleutelbegrippen als geven, nemen en delen, mogen in plaats van moeten en zijn in plaats van hebben.”

Ondernemen kun je leren
Aeres werkt vanuit de visie 'Ondernemen kun je leren'. Rieke: “Als het in je bloed zit is het mooi meegenomen, maar je kunt het leren. In al onze opleidingen gaat het om ondernemerschap.

Wie wil leren ondernemen in de agrarische sector, die moet in Dronten zijn. En dat geldt voor de agrarische sector in de volle breedte, van teelt tot en met export en ketens. Onze lectoraten sluiten aan op actuele vraagstukken in bedrijfsleven en maatschappij. Dat zorgt er voor dat de dynamiek van de hogeschool goed aansluit bij hetgeen waarover het bedrijfsleven antwoorden wil hebben.”

De Aeres docenten komen veelal ‘uit de klei’. “Soms na 10 jaar of langer in het bedrijfsleven te hebben rondgezworven. Ze hebben allemaal die hang naar studenten, naar onderwijs, naar het willen begeleiden van studenten, maar ook naar praktijkonderzoek. Dat maakt ze betrokken, scherp en uniek. Het mooie is dat er niet gewerkt wordt met door docenten bedachte opdrachten. De onderzoeksvragen komen vanuit het bedrijfsleven.”

Vraagstukken
De projecten tussen studenten en het bedrijfsleven vormen de rode draad in de opleidingen. De praktijklocaties aan de Wisentweg geven volop gelegenheid voor experimenteren. “Zo is in de opleiding diergezondheid & management het Hulphondenhuis ontstaan. De opleiding, gericht op huisdieren, geeft mogelijkheden richting management dierenartspraktijk, in de voedingsindustrie en huisdierwinkelketens. Die studenten hebben dus iets met huisdieren, maar ook zij moeten onderzoek doen. In het Hulphondenhuis wonen vier studenten een jaar lang, ze wisselen dan drie keer van hond. De feitelijke training wordt verzorgd door de Stichting Hulphond. De studenten doen vervolgens onderzoek naar de betekenis van het 'hulphond' zijn. Wat betekent het voor het welzijn van het dier? Doel is een mooie samenwerking te krijgen tussen training en praktijk, waarbij er uiteindelijk zo weinig mogelijk honden uitvallen bij de gastgezinnen. En als vervolg daarop kunnen we onderzoek doen naar bijvoorbeeld betere fok, afgestemd op hulphonden.”

Praktijkfaciliteiten
“Aan de Wisentweg zit ook ons Agri Innovation Centre. Alle techniek is daar geconcentreerd, dus precisielandbouw, robotica, big data. Doordat we meer zichtbaar zijn vinden er veel activiteiten plaats met, voor en door het bedrijfsleven. De komende maanden wordt eerst in en later naast het Agri Innovation Centre ook Abemec (ex Van Arendonk) gevestigd. Daar gaan we nauw mee samenwerken, onder andere op het gebied van robotica.”

Onderdeel samenleving
Aeres is optimaal verweven in de Dronter samenleving, met gemeente en provincie wordt intensief samengewerkt en bestaat een brede inhoudelijke uitwisseling. “We worden ook ingeschakeld voor bijvoorbeeld advieswerk en zijn betrokken bij de voorbereiding van activiteiten op de Floriade. We willen elkaar inhoudelijk versterken, we hebben ruimte voor nog meer projecten.”

De groei van het aantal studenten heeft consequenties voor de samenleving. “Zeker, er komen tijdelijke onderwijsfaciliteiten bij, en ze moeten ergens huisvesting vinden; een gevoelig punt in de Dronter politiek. Studentenhuisvesting bouwen is niet aan ons, we mogen geen onderwijsgelden gebruiken voor het huisvesten van studenten (gelukkig werd pas bekend dat er wel een projectontwikkelaar is gevonden die bereid is 250 woonunits te realiseren voor studenten).

Maar naast alle mooie projecten en het oplossen van vraagstukken kijk ik persoonlijk ook met veel plezier naar onze steun voor maatschappelijke doelen; met de kennismakingsweek, de goede doelen week en de traditionele (inmiddels 40 jaar) biggenmarkt.”

 

Meer ondernemersverhalen