Eenvoud is de kracht van

Ik ben starter

Ik ben starter

In Dronten heb je de ruimte om te ondernemen.

Ik ben starter

Ik ben ondernemer

Ik ben ondernemer

Als ondernemer zit je hier goed.

Ik ben ondernemer

Ik wil vestigen

Ik wil vestigen

Wil je je hier vestigen?

Ik wil vestigen

Praktische informatie

Praktische informatie

Bouwen aan welvaart. Voor iedereen.

Praktische informatie

Buren ontmoeten Buren


Tekst Rudolph Posthumus | foto's Mischa Massink | september 2019


De laatste Buren ontmoeten Buren – ruim 60 aanwezigen - vond plaats bij Remako/Papyrolux. Mede-eigenaar Jeroen Nodelijk en organisatrice Daniëlle ter Beke (accountmanager gemeente Dronten) blikken terug.

Begrip
Buren ontmoeten Buren is een begrip onder ondernemend Dronten. De bijeenkomsten worden immer goed bezocht en bewijzen iedere keer haar nut. De eerste Buren ontmoeten Buren dateert uit 2008, midden in de productiehal van Adgera/Sercon.

Daniëlle ter Beke, organisatrice van dit evenement vanuit de SEA groep Bedrijventerreinen: “Het doel was (en is) ondernemers met elkaar kennis te laten maken. Want telkens blijkt dat ondernemers soms niet weten wat er in de eigen omgeving aan bedrijfsactiviteiten plaatsvindt en waar buurbedrijven zich mee bezig houden. Daarnaast is Buren ontmoeten Buren een uitgelezen middel om onderling zakendoen te stimuleren.”

Doeltreffend
Het concept is eenvoudig, maar doeltreffend. “Om het meer dan een informele borrel te laten zijn, worden ook andere partijen als ondernemersvereniging, politie (wijkagent), brandweer en ambtenaren (o.a. vergunningverlening) in de ontmoeting betrokken, evenals vertegenwoordigingen uit de afdelingen verkeer, milieu, civiel en groen.

Alle aanwezigen krijgen na het welkom kort het woord en presenteren zich, dus wie ze zijn, wat ze doen. Heel laagdrempelig, maar het heeft een groot effect. Soms krijgt men dan ook plots een ‘gezicht’ bij een aanvraag of kwestie, of krijgt ‘het gezicht’ invulling met een functie of bedrijf. Daarna worden de ondernemers bijgepraat over actuele ontwikkelingen en volgen er een bedrijfspresentatie van het gastbedrijf en informele voortzetting.”

Breed getrokken
Oorspronkelijk werd de ontmoeting geïnitieerd door de gemeente, ondanks het feit dat er al verschillende bijeenkomsten waren. “Voor ons als gemeente was dat echter te beperkt, bijvoorbeeld OVDD en haar netwerk is een ledenkwestie. Wij wilden álle ondernemers erbij betrekken. We organiseren het ook nog steeds als gemeente, maar dan vanuit de SEA groep bedrijventerreinen (waar OVDD weer deel van uitmaakt). De organisatie van Buren ontmoeten Buren vindt twee keer per jaar plaats, roulerend over de kernen.”

De groei in opkomst van ondernemers bevestigt het belang van het evenement. “De kracht is echt de eenvoud. Ondernemers komen er gemakkelijk tot gesprekken; persoonlijk contact. Dat is de meerwaarde: elkaar gezien en gesproken hebben. En het is een ingang voor buurtproblematiek, een open gesprek om zaken onder de aandacht te brengen.

Perfecte mix
Jeroen Nodelijk was gastheer van de laatste bijeenkomst. “De mix van ondernemers, gemeente en instellingen, die is fantastisch. Ik heb het als enorm leuk ervaren en heb in een middag ongelooflijk veel mensen leren kennen. Bij ons was het een grote opkomst, zo’n 60 man. Deels nieuwsgierig naar onze activiteiten, maar vooral ook echt geïnteresseerd in het wel en wee, onze geschiedenis en waarom we voor Biddinghuizen hebben gekozen (en niet voor bijvoorbeeld De Poort van Dronten). En we werden al in een vroeg stadium voor een Buren ontmoeten Buren (toen bij Mavé) bijeenkomst uitgenodigd. Daardoor kon ik toen al vertellen van: Goh in dat weiland – daar achter Wagenaar – komt ons gebouw te staan.”

Interessant
“En dan - enige tijd later - dan bied je zelf onderdak aan zo’n bijeenkomst, dat is geweldig! Het heeft bij ons een goede indruk achter gelaten, goed georganiseerd, afspraken nagekomen, wij zijn er blij mee. Het kostte tijd, maar was een mooie gelegenheid om te laten zien wat we doen. En zo interessant als ik het vond om destijds bij Mavé binnen te kijken …”

Gemeente heeft Charme getoond
Remako (handel in papier) en Papyrolux (op en overslag van papier) zijn overgekomen vanuit Elburg. “Daar was het voor ons te krap en te weinig en vooral onzekere uitbreidingsmogelijkheden. We zijn toen gaan zoeken in een straal waarbij alle personeel mee zou kunnen/willen. De keus was uiteindelijk tussen Dronten, Kampen en Biddinghuizen. Uiteindelijk paste het in Biddinghuizen en was de prijs daar ook het best. De plaats op zich is voor het bedrijf goed genoeg en voor het personeel het beste. Gemeente Dronten heeft echt meegedacht, haar charme getoond. Haar idee was De Poort, maar er is ons voor Biddinghuizen geen strobreed in de weg gelegd. En in slechts drie dagen door een welstandscommissie, dat is echt zeldzaam.”

 

Meer ondernemersverhalen