De wensen van Drontenaren

Eind december lanceerden we een wenscampagne waarbij we inwoners van de gemeente Dronten vroegen om hun wens voor Drontenaren in te sturen. Dat bleek een daverend succes! Wij kregen namelijk de meest originele wensen binnen voor ons fijne polderland.

‘Het is mooi te zien dat er originele inzendingen vanuit alle dorpskernen zijn binnengekomen, die tevens een duidelijke overkoepelende behoefte van de inwoners in de gemeente Dronten laten zien,’ aldus Josje Waagmeester van Dronten Marketing. Drontenaren kregen dankzij de campagne de mogelijkheid om tot en met 6 januari 2023 hun wensen voor de toekomst van Dronten uit te spreken.

De wensen die wij binnen hebben gekregen zijn door ons zorgvuldig gelezen én onderverdeeld in de categorieën natuur, wonen, groei, jongeren, sport en evenementen. Ook jullie ervaren de ruimte in Dronten als iets positiefs en kenmerken de weidse uitzichten als typisch Dronten. 

De tien meest unieke wensen werden beloond met een nieuwjaarspakket bestaande uit  producten van lokale ondernemers met per pakket een totale waarde van €50,-. Op zaterdag 14 januari hebben de winnaars hun pakketten op mogen halen in de Meerpaal. Wij willen alle winnaars nogmaals feliciteren met hun prijs! We delen deze mooie wensen ook graag met jullie:

 • Een grote natuurspeeltuin.

 • Creëren van genoeg sociale woningbouw. Ook appartementen zijn welkom.

 • Ik wens, net als Tygo, meer vertier voor de jeugd.

 • Een ijsbaan op het Meerpaalplein, vanaf november tot februari. 

 • Dronten blijft een fijne, veilige plek blijft om groot te worden, te groeien en om te blijven. De plek waar je je vrienden blijft ontmoeten en herinneringen blijven leven.

 • Outdoor fitnesstoestellen + trimparcours om (gratis) te kunnen sporten en je te kunnen uitleven.

 • Een stukje strand in Dronten zelf. Waar je met de fiets of lopend heen kan.

 • Een mooie chillplek voor jeugd in de kernen Biddinghuizen en Swifterbant.

 • Behoud (en uitbreiding) van mooi wandelgebied. 

 • Een inloophuis met activiteiten voor ouderen maar ook voor jeugd.

 • De Rede afsluiten voor verkeer en betrekken bij het Meerpaalplein. Zodat er een gezellig centrum ingericht kan worden waar een ieder zich vrijelijk kan bewegen.

Bovenstaand zijn elf wensen te lezen. Twee wensen kwamen van hetzelfde adres. Deze twee personen hebben samen één nieuwjaarspakket in ontvangst genomen.

Wij willen alle inwoners die een wens hebben ingezonden bedanken voor de warme en inspirerende wensen voor Drontenaren. Alles voor een nog mooier Dronten! Bedankt, dankzij al deze wensen was de campagne een succes.

Dronten Geeft Je De Ruimte heeft, vanwege de vele waardevolle inzendingen, besloten om alle ingezonden wensen (volledig anoniem!) aan te bieden aan de gemeente Dronten zodat deze waardevolle inzichten meegenomen kunnen worden in de toekomstplannen van onze gemeente. 

De wensen zijn ook verschenen in de lokale media:

Flevopost & De Drontenaar

 

Samenwerken

Samen ons verhaal uitdragen
Wij maken gebruik van een database die is gekoppeld aan de database van Visit Flevoland en Provincie Flevoland. Met deze data maken wij verschillende overzichten, kaarten en een agenda die we op onze website laten zien. Kijk maar eens rond op de website hoe wij dat doen. Wil jij ook in onze database? Of heb je een idee om samen te werken?

meer over samenwerken