Greppelveld Biddinghuizen

Dit kleine natuurgebied ligt tegenover Elburg, aan het Drontermeer. Centraal staat de Kop van ’t Ende: het oude havenhoofd van Elburg.

Over het gebied
Herkenbaar aan het gerestaureerde havenhoofd van Elburg. Spontaan in de kwelzone van de dijk van Oostelijke Flevoland ontstaan natuurgebied. Dit oorspronkelijk kruidenrijke grasland is erg in trek bij weidevogels en ook van belang als broedgebied van grutto, wulp, watersnip en kwartelkoning.

Contact

Greppelveld Biddinghuizen
Drontermeerdijk / Elburgerweg
Biddinghuizen
Plan je route