Kamperhoek Swifterbant

De Kamperhoek werd het eerste natuurbouwproject in Nederland. Deze plek had na de drooglegging dienst gedaan als zanddepot, waarvan niet meer restte dan een natte plek. Er werd een plas gegraven en het moeras werd van een kade voorzien. Een pomp houdt sindsdien het waterpeil op niveau. Veel trekvogels en trekkende zangvogels gebruiken het eiland en het rietmoeras als rust- en slaapplaats. Dat geldt ook voor het rietmoeras aan de westzijde en voor het vochtige tot natte bos ten oosten van de plas. In de pleisterplas ligt een eilandje met daarop een oeverzwaluwenwand.  

Beperkt toegankelijk, honden niet toegestaan.
Parkeren kan langs de weg.

Kenmerken