Gemaal Colijn

Het poldergemaal Colijn ligt aan de Vossemeerdijk 1 in Ketelhaven en loost op het Ketelmeer. Het gemaal is genoemd naar dr. H. Colijn, toenmalig minister van Financiën en voorzitter van de Zuiderzeeraad. Het gemaal werd in 1956 in gebruik genomen om samen met de gemalen Lovink en Wortman de polder Oostelijk Flevoland droog te malen.

De pompinstallatie van gemaal Colijn bestaat uit drie verticale centrifugaal pompen. Eén van de pompen is bestemd voor de bemaling van de hoge afdeling, de twee andere pompen bemalen de lage afdeling. De pompen worden aangedreven door drie draaistroom-motoren.

Het bakstenen gebouw heeft een vooruitstekend za…

Het poldergemaal Colijn ligt aan de Vossemeerdijk 1 in Ketelhaven en loost op het Ketelmeer. Het gemaal is genoemd naar dr. H. Colijn, toenmalig minister van Financiën en voorzitter van de Zuiderzeeraad. Het gemaal werd in 1956 in gebruik genomen om samen met de gemalen Lovink en Wortman de polder Oostelijk Flevoland droog te malen.

De pompinstallatie van gemaal Colijn bestaat uit drie verticale centrifugaal pompen. Eén van de pompen is bestemd voor de bemaling van de hoge afdeling, de twee andere pompen bemalen de lage afdeling. De pompen worden aangedreven door drie draaistroom-motoren.

Het bakstenen gebouw heeft een vooruitstekend zadeldak en betonnen vensteromlijstingen. Dirk Roosenburg heeft het gebouw ontworpen in functionalistische stijl. In de gevel, boven de ingang van het gemaal zie je een gevelrelief van Gerard van Remmen. In de muur tussen de entree en de machinehal staat een pui van sierglas. Deze is gemaakt door Johan Dijkstra uit Groningen. De voorstelling staat voor de strijd van de werkende mens tegen het water. Dat is uitgebeeld als waterwolf. Het hoofdmotief is omgeven door kenmerkende elementen van zee en land (vissen, vogels, wier, wolken, opspuitend water en bliksemschichten). Op de buitenmuur hangt een vierregelig gedicht van Niels Blomberg, de eerste waterdichter van Nederland.  

Het gemaal Colijn is van bijzondere betekenis voor de geschiedenis van de bemaling in Nederland. Het is een voorbeeld van een in oorspronkelijke staat verkerend elektrisch aangedreven gemaal met centrifugaalpompen met betonnen pomphuizen. Van bijzondere waarde is de samenhang tussen gemaal Colijn en de andere gemalen in Flevoland in het kader van de droogmaking van onze polder. Tevens dragen de markante situering, het ensemble met de naastgelegen sluis en de zorgvuldige architectuur van het gemaalgebouw bij aan deze waarde.

Contact

Gemaal Colijn
Vossemeerdijk 1
8251 PM Ketelhaven
Plan je route